ОРМИГОН - СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ

Хидроизолация

Висококачествени услуги в сферата на строителните хидроизолации

Инжектиране

Инжектиране на работни граници и пукнатини

Оглед

Консултация на строителната площадка

ОРМИГОН е българска фирма създадена през 2003 г. със седалище гр. София, която работи в сферата на строителните хидроизолации.

Тя предлага на нашия пазар:
-мазани хидроизолации за тераси, коридори, мокри помещения, гаражи, сутерени, импрегнатори;
-фибри за бетон и разтвори, посипка за шлайфани бетони;
-грундове.

Очакваните катастрофични промени в климатaна планетарно ниво, вследствие на глобалното затопляне, ще доведат до екстремални температурни контрасти, кратковременни, но изключително интензивни валежи и на Балканския полуостров. Като количество, те няма да могат да бъдат поети от почвата и съществуващата канализационна и отводнителна мрежа в нашата страна. Това налага непрекъснатото търсене на нови, комплексни решения на пораждащите се проблеми в строителството. Перспективно мислещите и практични хора все повече се доверяват и прибягват до предпазните мерки, които предлага строителната хидроизолация.

Предлаганите от нас материали са се доказали като отлични за климатичните условия в България и ще осигурят Вашия комфорт и сигурност. Те притежават отлични качества, дълготрайност и широк спектър на приложение. Нашата фирмена политика е насочена към задоволяване на непрекъснато нарастващите изисквания на строителната практика и утвърждаването на марката „ОРМИГОН“ като синоним на качество.


ОРМИГОН В.Р. - еталон за коректност

За консултация можете да се свържете с нашия екип на:

GSM: 0885 053 058
e-mail: office@ormigon.eu
skype: ormigon_vr