Качествени хидроизолационни решения

Хидроизолация

Висококачествени услуги в сферата на строителните хидроизолации

Инжектиране

Инжектиране на работни граници и пукнатини

Оглед

Консултация на строителната площадка

Фирма „ОРМИГОН В.Р.“ ЕООД работи в тясна връзка със строителни фирми, инвеститори, професионални домоуправители, частни клиенти, собственици на жилищни имоти, които имат проблеми с течове и влага в сградите, подземните паркинги, гаражи, мазета, асансьорни шахти, сутерени, басейни, технически помещения и др.

Това, което ни отличава от другите е, че сме фокусирали изключително знанията, опита, уменията си за отстраняване на проблемите с влага и теч в жилищни и обществени сгради, подземни паркинги и гаражи, мазета, асансьорни шахти, сутерени, басейни, технически помещения, вкопана тухлена или каменна зидария и др. Клиентите ни получават професионално изпълнение с качествени материали, полагани от обучени, мислещи специалисти до отстраняване трайно и качествено на проблемите, за да могат спокойно да използват помещенията по предназначение. Работата се извършва под непрекъснат контрол от техническо лице.

Отличаваме се от другите с това, че клиентите ни получават индивидуални, уникални технически решения и изпълнения, съобразно ситуацията и съществуващите условия, контролирани и с гаранции, които ги удовлетворяват.

Очакваните катастрофични промени в климатaна планетарно ниво, вследствие на глобалното затопляне, ще доведат до екстремални температурни контрасти, кратковременни, но изключително интензивни валежи и на Балканския полуостров. Като количество, те няма да могат да бъдат поети от почвата и съществуващата канализационна и отводнителна мрежа в нашата страна. Това налага непрекъснатото търсене на нови, комплексни решения на пораждащите се проблеми в строителството. Перспективно мислещите и практични хора все повече се доверяват и прибягват до предпазните мерки, които предлага строителната хидроизолация.

Предлаганите от нас материали са се доказали като отлични за климатичните условия в България и ще осигурят Вашия комфорт и сигурност. Те притежават отлични качества, дълготрайност и широк спектър на приложение. Нашата фирмена политика е насочена към задоволяване на непрекъснато нарастващите изисквания на строителната практика и утвърждаването на марката „ОРМИГОН“ като синоним на качество.


ОРМИГОН В.Р. - еталон за коректност

За консултация можете да се свържете с нашия екип на:

GSM: 0885 053 058
e-mail: office@ormigon.eu
skype: ormigon_vr