За нас

„ОРМИГОН – еталон за коректност.“ ОРМИГОН е българска фирма създадена през 2003 г. със седалище гр. София, която работи в сферата на строителните хидроизолации. Тя предлага на нашия пазар: -мазани хидроизолации за тераси, коридори, мокри помещения, гаражи, сутерени, импрегнатори; -фибри за бетон и разтвори, посипка за шлайфани бетони; -грундове. Очакваните катастрофични промени в климатaна планетарно […]

Прочетете повече>>

Продукти

ОРМИГОН В.Р. ЕООД предлага качествени материали и услуги Перспективно мислещите и практични хора все повече се доверяват и прибягват до предпазните мерки, които предлага строителната хидроизолация. Предлаганите от нас материали са се доказали като отлични за климатичните условия в България и ще осигурят Вашия комфорт и сигурност. Те притежават отлични качества, дълготрайност и широк спектър на […]

Прочетете повече>>

Хидроизолация

В редица технически помещения като трафопостове, асансьорни шахти, силози, кабелни подвали за високо напрежение и др. възникват проблеми с експлоатацията на съоръженията поради наличие на влага и/или теч. Появата на пукнатини в бетона и стоманобетона, резултат на концентриране на напреженията и изчерпване на якостта на опън в съответната зона, а често и от неправилна технология по […]

Прочетете повече>>

ОРМИГОН В.Р. - еталон за коректност.