Качествени хидроизолационни решения

Хидроизолация

Висококачествени услуги в сферата на строителните хидроизолации

Инжектиране

Инжектиране на работни граници и пукнатини

Оглед

Консултация на строителната площадка

Фирма „ОРМИГОН В.Р.“ ЕООД е фокусирала дейността си изключително в отстраняване на проблемите с влага и теч в жилищни и обществени сгради, асансьорни шахти, подземни паркинги и гаражи, мазета, сутерени, басейни, технически помещения, вкопана тухлена или каменна зидария и др. Клиентите ни получават професионални хидроизолационни решения с качествени материали, полагани от обучени, мислещи специалисти. Отстраняваме трайно и качествено проблемите на нашите клиенти, за да могат те спокойно да използват помещенията си по предназначение. Работата се извършва под непрекъснат контрол от техническо лице.

Отличаваме се от другите фирми с това, че клиентите ни получават индивидуални, уникални технически решения и изпълнения. Съобразяване се с отделните ситуации и съществуващите условия. Предлагаме гаранция за качествено свършена работа.

Очакваните катастрофични промени в климатaна планетарно ниво, вследствие на глобалното затопляне, ще доведат до екстремални температурни контрасти, кратковременни, но изключително интензивни валежи и на Балканския полуостров. Като количество, те няма да могат да бъдат поети от почвата и съществуващата канализационна и отводнителна мрежа в нашата страна. Това налага непрекъснатото търсене на нови, комплексни решения на пораждащите се проблеми в строителството. Перспективно мислещите и практични хора все повече се доверяват и прибягват до предпазните мерки, които предлага строителната хидроизолация.

Предлаганите от нас материали са се доказали като отлични за климатичните условия в България и ще осигурят Вашия комфорт и сигурност. Те притежават отлични качества, дълготрайност и широк спектър на приложение. Нашата фирмена политика е насочена към задоволяване на непрекъснато нарастващите изисквания на строителната практика и утвърждаването на марката „ОРМИГОН“ като синоним на качество.


ОРМИГОН В.Р. - еталон за коректност и качество!

За консултация можете да се свържете с нашия екип на:

GSM: 0885 053 058
e-mail: office@ormigon.eu