Десет години от създаването на фирма Ормигон В.Р. ЕООД