Хидроизолиране на фуги

юни 17

Фугите в една строителна конструкция са много важен и отговорен елемент. В зависимост от предназначението си те биват различни видове, но когато местоположението им ги поставя временно или постоянно в контакт с водата, необходимостта от тяхното надеждно хидроизолиране, без нарушаване на правилното им функциониране, се превръща в особено важна и отговорна задача.

„Ормигон“ ползва два почти идентични продукта съответно за хидроизолация на хоризонтални и вертикални сухи фуги. Разликата между тях е в консистенцията, съобразена с типа фуга. FS-H е със саморазливна консистенция, което прави полагането й върху хоризонтални повърхности изключително лесно и удобно, докато работният разтвор на FS-V е с гъста кремообразна консистенция, която прави възможно задържането на пресния разтвор във вертикалните фуги. Когато се втвърдят и двата вида изолация придобиват еластичен гумообразен вид и притежават отлична механична устойчивост, устойчивост на сладки и солени води, на замърсявания със соли, бензинови и минерални масла. Освен това те са устойчиви на корени, не гният и притежават много добри ретракционни способности.

Има разработена и система от няколко продукта, чийто краен резултат е еластична хидроизолация за мокри или течащи фуги. Характерното за тази система е, че фугата предварително се запълва с еластичен хидроизолационен разтвор.

С тази обработка си осигуряваме вече суха фуга, която можем да третираме със стандартните изолации за фуги  FS-H или  FS-V.

Преимущества на системата:

–          Изключително бързо втвърдяващ се разтвор – необходимо решение при наличие на вода;

–          KB-PUR гелът придава еластичност на Разтвора за ремонти;

–          Разтворът за ремонти предотвратява бързото свиване на KB-PUR гела в случай на продължително отсъствие на вода;

–          FS-H – втора хидроизолационна бариера за двойно подсигуряване;

–          Еластично и дълготрайно хидроизолационно решение за мокри фуги.

Снимки от нашите обекти:

ПРЕДИ                                                            СЛЕД