Обработка на тръбни отвори

ян. 27

Фирма Ормигон В.Р. ЕООД специализира в направата на изолация на тръби, кабели и други клиентски детайли в сутеренни помещения, както и изолация на водни течове. Можем да работим и при наличие на вода под налягане.

В този случай около тръбните отвори беше направена подложка на дълбочина, съответстваща на инсталационната дълбочина.

Кухините са запълнени и добре уплътнени с постоянно пластичен, водоустойчив материал, загладен с метална шпатула и запечатани с ремонтни смеси като крайно покритие преди шпакловка и мазилка.

Научете повече за работата ни и по-другои сложни хидроизолационни обекти като:

  1. Хидроизолация на вкопан воден резервоар
  2. Хидроизолация на подземни помещения и асансьорни шахти

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.