Хидроизолации

ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

Еластична нетоксична двукомпонентна хидроизолация, смес от хидравлично свързващи вещества, минерални пълнители и полимерни добавки. Компонент 1 е сив прахообразен материал. Компонент 2 е бяла течност.

Области на приложение:
– хидроизолиране на бетонови повърхности в основи;
– за хидроизолиране на хидросъоръжения – резервоари, водоеми, басейни, пречиствателни станциии, тунели;
– за хидроизолиране на мокри помещения;
– за хидроизолиране на открити тераси.

Хидроизолацията не прониква в дълбочина, а е повърхностен слой. Поради тази причина не е уместно върху обработените повърхности да се извършват монтажни работи с дюбели.

Ориентировъчният разходът на МХ е:

2,5 –  4,00 кг/ м2 (за 2 слоя), в зависимост от основата.

.

 NB1 – МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С КРИСТАЛИЗАЦИЯ В БЕТОНА

Водонепропускливо минерално покритие, притежаващо кристализационни свойства, вследствие на които хидроизолира дълготрайно, както от позитивната, така и от негативната страна. Суха, готова за употреба смес на циментова основа. Осигурява отлична устойчивост на водно налягане и абразия. Подходяща за хидроизолация и на резервоари за питейна вода. Продуктът съдържа вещества, които реагират с влагата и компонентите на субстрата и образуват кристали, като проникват дълбоко в порите и капилярите му. Веднъж нанесен, материалът не може да бъде отлепен от субстрата и функционира като сигурна и дълготрайна хидроизолация.

Разходна норма: 1,50-4,00 кг./м2

.

ГРУНД “СТАРО-НОВО” ПОКРИТИЕ

Еднокомпонентен течен контактен грунд на база  полимерна дисперсия и подходящи добавки, увеличава якостта, водонепропускливостта и адхезията на разтворите, подобрява свойствата на циментовите разтвори и служи за импрегниране на силно абсорбиращи повърхности.

Използва се за:

– адхезия между стар и нов бетон;

– добавка за увеличаване еластичността на бетона.

Разход на материал:

Ориентировъчният разход   е от 0,150 кг/м2 ÷ 0,250 кг/м2 в зависимост от основата.

.

ВОДОСПИРАЩА САМОНАБЪБВАЩА ЛЕНТА

Водонабъбваща лента (ВЛ) със сечение:

– 25х19 мм и черен цвят, на основата на бентонит и бутилов каучук.

Лентата  е нетоксична.

Типични области на приложение са всички работни фуги в съоръженията като:
– подземни стени и фундаменти, тунели, метрополитени;
– водохранилища, водни резервоари, хидротехнически съоръжения;
– плувни басейни;
– асансьорни шахти; канализационни колектори; пречиствателни съоръжения за отпадни води; подземни гаражи и сутерени.

.

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА И ЪГЛОВИ ЕЛЕМЕНТИ

Хидроизолационна лента с ширини 12 и 15 см, за армиране прекъсванията по ъглите между стени и под.

Ъглови елементи за вътрешен и външен ъгъл.