Хидроизолация

В редица технически помещения като трафопостове, асансьорни шахти, силози, кабелни подвали за високо напрежение и др. възникват проблеми с експлоатацията на съоръженията поради наличие на влага и/или теч. Появата на пукнатини в бетона и стоманобетона, резултат на концентриране на напреженията и изчерпване на якостта на опън в съответната зона, а често и от неправилна технология по време на полагане на бетонната смес, недобро вибриране или прекъсване на процеса, налага вземане на спешни мерки. В повечето случаи поради невъзможността да направим изкоп и да достигнем външната страна на стената, единственият начин да решим проблема е отвътре, от т.н. негативна страна. Ние използваме система, която гарантира ефективно справяне с проблема, качествено и в разумни срокове, защото времето е един от основните фактори в определяне цената на услугата в строителството.

Ремонтираме участъците с десортиран бетон, изолираме трайно пукнатините, защото при наличие на воден теч се „избутват“ от повърхността положените възстановителни материали.

За целта инжектираме под налягане бързоекспандираща пяна и непосредствено след това – плътна смола, а в редица случаи водореактивен полиуретанов предполимер, който обединява двата ефекта. Като моментално средство срещу течаща вода около кабели и тръби използваме хидроизолационен материал на полиолефинова основа, притежаващ специалното свойство да не се втвърдява, а да остава пластичен и леплив.

И последният, но не по значение материал, в системата  е хидроизолационна минерална суспензия с кристализационни и капилярозапълващи съставки, притежаваща отлична устойчивост на налягане и абразия, с която обмазваме обработената повърхност. С предприемането на комплексни мерки се решава проблема по нормалната експлоатация на съоръженията, защото помещение с голяма влажност не се използва дори  за склад. Полагането на качествена хидроизолация от специалисти не бива да се подценява.

Още снимки можете да намерите тук.