След полагана на мазана хидроизолация и инжектиране