Предишният опит да се хидроизолира съоръжанието е явно неуспешен