Хидроизолация на негативната страна

окт. 07

Понятието негативна страна все по-често се среща и употребява не само от специалистите, но и от хора, които в даден момент се оказват изправени пред необходимостта да се справят с влага или теч през стена, до чиято обратна страна /откъдето идва водата/ нямат достъп. Типичен случай е преминаването на вода през стените на сутеренно помещение. От другата страна е пръстта, с която е направен насипът. Поради редица  съображения нямаме възможност да направим изкоп и да достигнем външната страна на стената. Тогава единственият начин да решим проблема е да хидроизолираме отвътре, така наречената негативна страна.

Принципно това означава, че хидроизолационният слой се полага върху страната на конструктивния елемент, противоположна на страната, намираща се в директен контакт с водата. Хидроизолацията на негативната страна е по-трудна от тази на позитивната, тъй като водата вече е проникнала през конструкцията зад хидроизолационния материал и се опитва да го „избута“ от повърхността, върху която е положен.

Типични примери за такъв вид изолация е вътрешната страна на сутеренни помещения, външната страна на водни резервоари, вътрешната страна на асансьорни шахти, вътрешната страна на тунели, течащата страна на подпорни стени, вътрешната страна на течащи тавани и т.н.

NB I Кьостер е продукт, разработен специално за хидроизолация на минерални субстрати от рода на зидария и бетон откъм негативната страна и представлява минерално покритие с отлични капилярни изолационни свойства. Тя съдържа кристализиращи вещества, които проникват дълбоко в порите и капилярите, запълват ги и по този начин влизат във взаимодействие с влагата и съставките на субстрата, образуват кристали и създават изолационен ефект, не пропускат почвената влага, както и водата под налягане и водата без налягане върху двете страни – позитивната и негативната. Изолационната суспензия NB I става неразделна част от самия основен субстрат. Веднъж нанесена върху основата, тя се превръща в покритие, притежаващо отлична натискова, абразивна и химическа устойчивост.

NB I  се използва само при основи, при които няма пукнатини.

Прибавянето на SB – свързваща емулсия увеличава задържането на вода и по този начин предотвратява дехидратацията при неблагоприятни атмосферни условия /високи температури, ветрове/, които могат да причинят пукнатини в покритието. SB-Свързващата емулсия прави изолационната суспензия  NB I по-еластична и подобрява устойчивостта ù на различни термални влияния.

Изолационната суспензия NB I изолира хоризонтални и вертикални повърхности, направени от бетон, зидария или циментова мазилка във влажни стаи, бани, нови изби, контейнери, басейни, резервоари, силози, канализационни предприятия, шахти, подпорни стени и др.

NB I е подходящ за хидроизолация и на резервоари за питейна вода.

Важно е да се отбележи, за да се предотврати  все още правената грешка за  изпълнение  на  фундаменти  и  стени от бетон с добавки за водоплътност без хидроизолация. Добавката за водоплътност  не прави бетона  водонепроницаем. Тя не е хидроизолация.