Асансьорна шахта преди подготовка за хидроизолация