Почистване и премахване на вода от асансьорна шахта