Ремонт на водоносещи пукнатини по таван в подземен паркинг

окт. 28

Инжектирането е ефективен метод за отстраняването на пукнатини и вътрешни кухини в бетона.

Паркингът е разположен под земята като положената листова хидроизолация по време на изграждане на обекта, под зелените площи е била нарушена и компрометирана. Така помещението е подложено на въздействието на валежите и водата от поливащата система като с времето пукнатините се увеличават, застрашават експлоатацията и дълготрайността на съоръжението, а в допълнение проникнала вода нанася невъзвратимим поражения на паркираните МПС.

Невъзможността да се работи отвън, доведе до обработка на водоносещите пукнатини отвътре чрез инжектиране в проблемните зони с двукомпонентна полиуретанова смола. Инжектирането е ефективен метод, запълва пукнатините и вътрешните кухини в бетона, а след това обработените зони се възстановяват до готовност за фина шпакловка и боя.

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.