Шлайфан бетон

ПОДОВИ НАСТИЛКИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА

Повърхностен втвърдител (ПВ) за изпълнение на монолитни шлайфани бетонни настилки на база подбрани твърди агрегати на метални окиси, специален цимент и пластифициращи химически добавки.

Области на приложение:

ПВ е предназначен за вътрешна и външна употреба. Използва се като завършващ слой на подове на:
– гаражи, паркинги, пътища и пътни настилки;
– фабрики, хангари, промишлени и търговски складове;
– бензиностанции, подлези, метро станции и др.

С използването му  се постига:

– гладкост на повърхността;
– предотвратява отделянето на прах от повърхността;
– висока износоустойчивост,  удароустойчивост, мразоустойчивост, дълготрайност

Разходна норма

Нормативният разход на втвърдителя  е между 3 и 6 кг/м2 в зависимост от степента на натоварване и използваният цвят на посипката.

.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ

Полипропиленовите фибри са некорозивни, химически инертни и 100% устойчиви на алкали. Те осигуряват дълготрайност и служат като армировка   с цел да се да се избегнат пукнатините от съсъхването, образувани през времето на набиране на якост на бетона.

Използването на фибрите  намалява:

– образуването на пукнатини в пресен бетон;
– изтриваемостта на бетона;
– водопропускливостта на бетона;
– разслояването на бетона.

Използването на фибрите увеличава:

– мразоустойчивостта на бетона;
– удароустойчивостта на бетона;
– жилавостта на бетона.

Фибрите се прилагат при изработката и изпълнението на:
– индустриални подове;
– бетонови изделия;
– пътища;
– мазилки, замазки и др.

.

ИМПРЕГНАТОРИ

– Еднокомпонентен импрегнатор за защита на бетонови настилки срещу проникване на влага, масла и горива.

Разходна норма – 0,15-0,20 кг./м2

.

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ФУГИ

Еднокомпонентна паста за пълнене на фуги; MS-полимер