Category Archives for "Новини"

фев. 28

Хидроизолация в подземен паркинг на нова жилищна сграда

При хидроизолация на подземни паркинги често е невъзможно да се работи от външната страна. Порати това, хидроизолационните процеси, които извършваме са отвътре. Т.нар „хидроизолацията на негативната страна“ е по-трудна от тази на позитивната, тъй като водата вече е проникнала през конструкцията зад хидроизолационния материал и се опитва да го „избута“ от повърхността, върху която е положен.

В този случай използвахме система на работа, която с доста труд, постоянство и търпение, гарантира качествено изпълнение и решаване на проблема по обработените площи. Почистихме и обработихме фугите, пукнатините, тръбните отвори и оставените дървени разпонки.

Инжектирахме и нанесохме подходящата за целта течна хидроизолация.
Не пренебрегвайте хидроизолацията и нейната защита, за да си спестите куп неприятности след това. Свържете се с нашите специалисти за консултация.

Фирма Ормигон В.Р. предлага обстоен анализ и техническо решение след извършване на оглед на място с компетентни специалисти. Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение.

Свържете се с нас на: 0885 053 058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

май 30

Хидроизолация на работни граници и уплътняване на конструктивни фуги

Появата на пукнатини в стоманобетонните конструкции, налага уплътняването на връзката „под-стена“. Все по-често срещан и доказано ефективен начин за това е монтажа на инжекционни маркучи, произведени на база PVC, с конусовидни отвори, разширяващи се отвътре навън. Те са предназначени за инжектиране под налягане с последващо уплътняване на строителните фуги в конструкцията.

Благодарение на специалната си геометрия, отворите са затворени при бетониране и не позволяват на бетоновата смес или циментово мляко да проникне в маркуча. Определени видове инжекционни маркучи могат да се използват за многократно инжектиране на фугите при необходимост. А предимства са лесния монтаж, висока функционалност и сигурност, липса на нежелано изкривяване, едновременно уплътняване на недобре вибриран, не уплътнен бетон, както и на пукнатини, причинени от прекъсване в бетонирането и други технологични грешки. Не пренебрегвайте хидроизолацията и нейната защита, за да си спестите куп неприятности след това.

Фирма Ормигон В.Р. предлага обстоен анализ и техническо решение след извършване на оглед на място с компетентни специалисти. Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение.

Свържете се с нас на: 0885 053 058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

ян. 24

Ремонт на асансьорна шахта

Хидроизолирането на асансьорни шахти е изключително трудоемко и сложно поради работата в ограничено пространство, но успешното отстраняване на проблеми с течове и влага води до удължаване живота на асансьорната инсталация и ограничава нуждата от сложни и скъпи ремонти в последствие. Навременни действия по осушаване, качествени хидроизолации и допълнителни мерки за извеждане на водата извън носещите стени води до значително намаляване на имуществените щети.

В повечето случаи, хидроизолацията на асансьорна шахта изисква подготовка (почистване), инжектиране с хидроизолационна пяна и полагане на мазана хидроизолация.

Преди обратбока с хидроизолация

Обработка с хидроизолация

След обработка с хидроизолация

Фирма Ормигон В.Р. предлага обстоен анализ и техническо решение след извършване на оглед на място с компетентни специалисти. Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение.

Свържете се с нас на: 0885 053 058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

дек. 29

Хидроизолация на стара къща

Предвид обстановката в страната през последните две години, все повече хора закупуват стари къщи на село с цел да се установят там със семействата си. За да се приготят тези сгради за живот се налага реновиране на имотите, а често и хидроизолационни строително-монтажни работи (СМР). В много случаи, поради невъзможност за работа от външната страна на къщата, хидроизолационните процеси се извършват отвътре.

В тази къща с вкопани стени, каменна зидария, използвахме система на работа, която с доста труд, постоянство и търпение, гарантира качествено изпълнение и решаване на проблема.

Почистихме и обработихме фугите, инжектирахме връзките стена-под, и нанесохме подходящата за целта течна хидроизолация.

Не пренебрегвайте хидроизолацията и нейната защита, за да си спестите куп неприятности след това.

Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение. Свържете се с нас на: 0885 053 058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

ное. 08

Хидроизолация на вкопано мазе

Все по-често, предвид липсата на добри работници и специалисти, се наблюдава некачествено изпълнение на строителните процеси. Това води редица негативни последствия като просмукване на вода през компрометирана външна хидроизолация, стени и основи. Поради невъзможност за работа от външна страна, хидроизолационните процеси, които извършваме са отвътре, стараейки се да изолираме и причината.

Екипът ни отстрани пропуски в мазетата на новострояща се сграда чрез прилагане на доказала се през годините система на работа.

Не пренебрегвайте хидроизолацията и нейната защита, за да си спестите куп неприятности след това.

Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение. Свържете се с нас на: 0885 053 058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

мар. 02

Ремонт на рампа и ниша в подземен паркинг

Екипът на Ормигон В.Р. ЕООД ремонтира работни граници и водоносещи пукнатини по таван, стени и под на рампа в подземен паркинг.

При този обект, поставената по време на изграждане на сградата хидроизолация в подземния паркинг бе нарушена. В резултат на това, помещенията бяха подложени на въздействието на проникващата през пукнатини и отвори вода, която с времето разрушава стените, тавана и основите.

Снимки преди ремонта:

Предприехме действия по почистване, отводняване и обработка на водоносещите пукнатини отвътре, което беше изключително трудно, поради скосяванията под рампата. Премина се към инжектиране в проблемните зони с еднокомпонентна смола за бързо спиране на течащата вода и последващо инжектиране с двукомпонентна полиуретанова смола.

Снимки по време и след ремонта:

Чрез хидроизолирането се цели възстановяване целостта и еластичността на свързване на строителния елемент. След обработка на отвори, пукнатини и работни граници се положи площна хидроизолация с дълбокопроникващ, водоотблъскващ кристализационен материал, което осигурява нормално използване на подземния паркинг и мазета от собствениците.

Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение. Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

юни 04

Хидроизолация на вкопан сутерен в жилищна сграда

При липсваща, неправилно положена или компрометирана хидроизолация в основите на новострояща сграда, с течение на времето, а понякога в процеса на самото изграждане, водата нанася изключително големи поражения, които се отстраняват трудно. Процесите за отстраняване на проникналата вода, както и появата на капилярна влага по стените, са доста трудоемки и трябва да се извършват от специалисти.

Всеки обект при нас обстойно се оглежда, за да се намери причината и се отстрани с професионално изпълнение, качествени материали, полагани от обучени, мислещи специалисти, за да могат клиентите спокойно да използват помещенията по предназначение.

В случая виждате вкопан сутерен, без външна хидроизолация на сградата и куп възможности водата безпрепятствено да влиза. С годините тя е нанесла сериозни поражения на помещенията, наричани „аквариум“ поради факта, че подът винаги е бил под вода.

Снимки преди да се захванем с обекта:

След правилно изготвено техническо решение и стриктното му изпълнение, сутерена е готов за шпакловки, подово отопление, декориране и използване от собствениците.

Снимки след намесата на нашия екип:

Не пренебрегвайте хидроизолацията в основи.

Ако имате проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение. Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

мар. 04

Хидроизолация на вкопани основи на сутерен в еднофамилна къща

Собствениците на този обект желаеха да реновират къща от средата на миналия век. Предизвикателство беше обработката и възстановяването на основите и стените от камък и тухла, които години са били подложени на проникване на вода и правеха неизползваеми за живеене помещенията.

Основно в случая е подготовката на основата, сваляне на всички ронливи, компрометирани материали и появили се с годините образувания, които възпрепятстват нормалното полагане на хидроизолация.

Последваха възстановителни работи със специално подбрани материали за целта, инжектиране под налягане на полиуретанова смола на определени места и полагане на течна хидроизолация с кристализационен ефект.

Завършващата обработка беше нанасяне на еластична течна хидроизолация по основи и холкер, с полагане на стъклофибърна мрежа в първия слой.

Основите и стените са готови за защитна замазка, облицовка, мазилка, според предпочитанията на собствениците.

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

окт. 28

Ремонт на водоносещи пукнатини по таван в подземен паркинг

Инжектирането е ефективен метод за отстраняването на пукнатини и вътрешни кухини в бетона.

Паркингът е разположен под земята като положената листова хидроизолация по време на изграждане на обекта, под зелените площи е била нарушена и компрометирана. Така помещението е подложено на въздействието на валежите и водата от поливащата система като с времето пукнатините се увеличават, застрашават експлоатацията и дълготрайността на съоръжението, а в допълнение проникнала вода нанася невъзвратимим поражения на паркираните МПС.

Невъзможността да се работи отвън, доведе до обработка на водоносещите пукнатини отвътре чрез инжектиране в проблемните зони с двукомпонентна полиуретанова смола. Инжектирането е ефективен метод, запълва пукнатините и вътрешните кухини в бетона, а след това обработените зони се възстановяват до готовност за фина шпакловка и боя.

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

фев. 24

Хидроизолиране на каменна и тухлена зидария

Фирма Ормигон В.Р. ЕООД специализира в направата на хидроизолация за спиране на течове в:

  • каменна зидария
  • тухлена зидария
  • основи
  • подземни гаражи

В този случай, работехме в мазе на стара къща с основи каменна зидария, от която се просмукваше и течеше вода при дъжд или обилно поливане на градината.

За да се справим с този проблем, разделихме проекта на следните фази:

  1. Обработване на фугите, запълване с ремонтен разтвор с цел да се предотврати спонтанно изтичане на материал при инжектиране.
  2. Инжектиране под налягане.
  3. Направа на площна хидроизолация.

В резултат на работата ни, течовете в помещението бяха напълно спрени.

Цялата галерия можете да откриете тук:

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.