Tag Archives for " козирки "

сеп. 09

Хидроизолация на входни козирки и открити тераси

Съществуват различни условия, влияещи върху дълготрайността на бетона и до настъпване на деструктивни процеси, водещи до напукване, нарушаване монолитността и разрушаването му в стоманобетонната конструкция. Това налага вземането на мерки за възстановяване. Типичен пример са входните козирки на жилищните сгради и откритите, обитаеми тераси, на чиито състояние не се обръща достатъчно внимание. Изолацията трябва да бъде не само водонепропусклива, но и да издържа на климатичните влияния, както и в определен смисъл да има определена структурна стабилност. Да има свойствата да премоства пукнатините. Липсата и/или нарушената хидроизолация води до редица последващи проблеми, свързани с изразходването на нерви и финанси.

Когато говорим за цена на хидроизолацията, особено важно е да се калкулира цялостната стойност, включваща не само разхода на 1 кг хидроизолационен материал. Времето, необходимо за целия работен процес включва подготовка на повърхността,/ изключително важен етап/, време за полагане, технологично време между различните работни стъпки, повърхностна защита на положената хидроизолация и време за качествен контрол. Различните материали изискват различна подготовка на повърхността, което води до разлика в цената. Колкото е по-сложна подготовката на основата, толкова е по-висока и цената.

Необходима е предварителна консултация със специалист за всеки отделен случай, за правилен избор и успешно приложение на хидроизолационните материали и системи.