Tag Archives for " подземен паркинг "

фев. 28

Хидроизолация в подземен паркинг на нова жилищна сграда

При хидроизолация на подземни паркинги често е невъзможно да се работи от външната страна. Порати това, хидроизолационните процеси, които извършваме са отвътре. Т.нар „хидроизолацията на негативната страна“ е по-трудна от тази на позитивната, тъй като водата вече е проникнала през конструкцията зад хидроизолационния материал и се опитва да го „избута“ от повърхността, върху която е положен.

В този случай използвахме система на работа, която с доста труд, постоянство и търпение, гарантира качествено изпълнение и решаване на проблема по обработените площи. Почистихме и обработихме фугите, пукнатините, тръбните отвори и оставените дървени разпонки.

Инжектирахме и нанесохме подходящата за целта течна хидроизолация.
Не пренебрегвайте хидроизолацията и нейната защита, за да си спестите куп неприятности след това. Свържете се с нашите специалисти за консултация.

Фирма Ормигон В.Р. предлага обстоен анализ и техническо решение след извършване на оглед на място с компетентни специалисти. Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение.

Свържете се с нас на: 0885 053 058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

окт. 28

Ремонт на водоносещи пукнатини по таван в подземен паркинг

Инжектирането е ефективен метод за отстраняването на пукнатини и вътрешни кухини в бетона.

Паркингът е разположен под земята като положената листова хидроизолация по време на изграждане на обекта, под зелените площи е била нарушена и компрометирана. Така помещението е подложено на въздействието на валежите и водата от поливащата система като с времето пукнатините се увеличават, застрашават експлоатацията и дълготрайността на съоръжението, а в допълнение проникнала вода нанася невъзвратимим поражения на паркираните МПС.

Невъзможността да се работи отвън, доведе до обработка на водоносещите пукнатини отвътре чрез инжектиране в проблемните зони с двукомпонентна полиуретанова смола. Инжектирането е ефективен метод, запълва пукнатините и вътрешните кухини в бетона, а след това обработените зони се възстановяват до готовност за фина шпакловка и боя.

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.