Tag Archives for " пукнатини "

окт. 28

Ремонт на водоносещи пукнатини по таван в подземен паркинг

Инжектирането е ефективен метод за отстраняването на пукнатини и вътрешни кухини в бетона.

Паркингът е разположен под земята като положената листова хидроизолация по време на изграждане на обекта, под зелените площи е била нарушена и компрометирана. Така помещението е подложено на въздействието на валежите и водата от поливащата система като с времето пукнатините се увеличават, застрашават експлоатацията и дълготрайността на съоръжението, а в допълнение проникнала вода нанася невъзвратимим поражения на паркираните МПС.

Невъзможността да се работи отвън, доведе до обработка на водоносещите пукнатини отвътре чрез инжектиране в проблемните зони с двукомпонентна полиуретанова смола. Инжектирането е ефективен метод, запълва пукнатините и вътрешните кухини в бетона, а след това обработените зони се възстановяват до готовност за фина шпакловка и боя.

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

юли 24

Хидроизолация на вкопано мазе

Наличието на влага в мазето на еднофамилна къща с основи от бутобетон беше пречка да се използва пълноценно след модернизирането й от собствениците. Това наложи вземането на подходящи мерки с техника, материали и специалисти за решаването на проблема.

Снимки от преди иполагането на изолация:

Направата на завесни инжекции, както и инжектиране в зидария и бетон е все по-често срещаш се начин на запълване от вътре навън на фуги, кухини, пукнатини.

Снимки по време и след полагането на хидроизолация и инжектирането:


Използваните материали за инжектиране са в зависимост от причините и обекта –
– Еластична PU инжекционна смола за движещи се пукнатини, за възстановяване на конструктивна якост;
– Водореактивен PU гел за завесно и площно инжектиране;
– Акрилен гел, нисковискозитетен за завесно инжектиране.

В случая след инжектиране на пукнатини и работни граници, се нанесе течна хидроизолация с кристализационен ефект за вода под налягане върху предварително обработените фуги на бутобетона, а ъглите с еластична мазана хидроизолация, в чиито първи слой е положена хидроизолационна лента.


Мазаната хидроизолация задължително се защитава от механично нараняване по пода със замазка, а по стените с дишаща мазилка.

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.

ное. 11

Инжектиране на работни граници и пукнатини

Инжектиране на работни граници и пукнатини

Освен изпълнението  на класически мазани хидроизолации, фирма „ОРМИГОН В.Р.“ ЕООД разполага с апаратура за преодоляване на  някои иначе трудно решими проблеми, свързани с поправка на пукнатини и др. Строителният елемент се напуква, ако стресовете във вътрешността му станат по-големи от неговата устойчивост. Чрез напукването се освобождават строителните напрежения. В сравнение с якостта на натиск, якостта на опън на бетона е доста ниска. Това се отнася особено за пресния бетон.

Типични случаи на пукнатини при опън и опън-натиск се наблюдават в сутерени, тунели, фасади, конструктивни фуги, паркинги, мостове,  бетонови подове, връзки стена/под, асансьорни шахти. За тяхната правилна изолация  се  използват специални инжекционни системи в зависимост от изискванията да се изолират еластично, структурно или просто да се спре водата, дори и в случаите, когато тя е под налягане.

Когато ремонтираме водоносещи пукнатини, най-напред е необходимо да спрем водата. След това трябва да изолираме трайно пукнатината. Ако водният теч е изключително силен, се налага първо да инжектираме бързоекспандираща пяна и непосредствено след това – плътна смола.  На строителните обекти  не е лесно да се определи дали една пукнатина е водоносеща. За това особено подходящ е инжекционния материал KOSTER KB-PUR 2 IN 1 –  водореактивен полиуретанов предполимер, който обединява двата ефекта.

В първия етап, използвайки конвенционална инжекционна помпа, под налягане чрез пакери се инжектира KOSTER KB-PUR 2 IN 1. Смолата реагира с водата, образува пяна, увеличава силно обема си, измествайки я от пукнатината.

Във втория етап материалът се инжектира през същите пакери. Тъй като в пукнатината вече няма вода, той образува плътна смола.  Тя остава еластична след реакцията, което ѝ позволява да следва движенията на пукнатината. По този начин се осигурява трайна изолация на пукнатините.

Различия в начина на инжектиране при сухи, влажни и мокри или водоносещи пукнатини:

При сухи и влажни пукнатини KB-PUR R 2 IN  KOSTER се полага едноетапно. Това означава, че всички инжекционни пакери се инжектират еднократно до запълване на пукнатината.

При водоносещи пукнатини инжектирането се извършва на два етапа:

1. Инжектиране на KB-PUR R 2 IN 1, докато смолата излезе под формата на пяна от съседния отвор, от самата пукнатина или възникне обратно налягане.

2. Последващо инжектиране до 10-15 минути след предходното като се спазва трайността на разтвора след смесване на компонентите.

Инжектиране на труднодостъпни места