Tag Archives for " сутерени "

апр. 24

Кога е най-подходящото време за полагане на хидроизолация?

„Кога е най-подходящото време за полагане на хидроизолация?“

Това е един от честите въпроси, които получаваме. Отговорът е  – зависи! Няма как да има еднозначен отговор при наличнието на такова разнообразие от обекти – балкони, тераси, подземни гаражи, сутерени, подстанции и др.

При всяко положение, пролетта и лятото са предпочитаните сезони поради по-високите температури (по-бързо съхнене на мазаната хидроизолация), но също така и повече дни без обилни валежи.

Разбира се, фирма Ормигон разполага с висококачествени хидроизолационни материали и добре обучен екип от специалисти, които работят по проекти целогодишно – от частни обекти до инфраструктурни обекти с национално значение.

Това което е важно да се отбележи е, че най-добрият начин да не изпуснете подходящия момент за хидроизолиране а да бъдете проактивни!

Свържете се с нашия екип, за да ни запознаете с вашия специфичен строителен проблем и за да получите професионална консултация.

GSM: 0885 053 058

e-mail: office@ormigon.eu

skype: ormigon_vr

1111 София, бул. „Шипченски проход“ 63, етаж 3

апр. 14

Хидроизолация от позитивната страна

Външна хидроизолация на сутерени

В градовете по-голяма част от строителството се извършва на подземни нива, тъй като все по-малко пространства са останали незастроени. Сутерените се използват за евтини жилищни и/или складови помещения, както и за паркинги. Много често наличието на високи подпочвени води прави хидроизолацията на подземните елементи от изключително значение за използваемостта на тези конструкции. Всеизвестно правило е, че ако стойността на хидроизолационните работи е под 5% от стойността на всички строителни дейности, повече от 80 % от уврежданията по конструкцията са пряко или непряко свързани с проблемите, причинени от влагата. Ето защо качеството на хидроизолацията е толкова важно за защитаване на направените инвестиции.

Какво представлява хидроизолацията на позитивната страна

Хидроизолацията на позитивната страна означава, че хидроизолационният материал се полага върху страната на конструкцията, която е или ще бъде в пряк контакт с водата. Пример за това е хидроизолация, положена върху външната страна на сутеренна стена

аналогично върху вътрешната страна на воден резервоар, басейн.

За всеки отделен случай трябва да се вземе най-доброто решение от специалистите, защото много фактори влияят върху избора на хидроизолационна система, напр. вид и състояние на субстрата, строителния обект, условията на околната среда и т.н. Хидроизолационният материал трябва да бъде подходящ, да може да издържи на натоварването, на което ще бъде подложен, при необходимост  да свързва пукнатините.

При всички случаи е необходимо положената хидроизолация от позитивната страна да се защити с дренажна мембрана преди направата на обратния насип.

За повече информация относно хидроизолирането на негативната страна, посетете този линк.