Инжектиране на работни граници и пукнатини

ное. 11

Инжектиране на работни граници и пукнатини

Освен изпълнението  на класически мазани хидроизолации, фирма „ОРМИГОН В.Р.“ ЕООД разполага с апаратура за преодоляване на  някои иначе трудно решими проблеми, свързани с поправка на пукнатини и др. Строителният елемент се напуква, ако стресовете във вътрешността му станат по-големи от неговата устойчивост. Чрез напукването се освобождават строителните напрежения. В сравнение с якостта на натиск, якостта на опън на бетона е доста ниска. Това се отнася особено за пресния бетон.

Типични случаи на пукнатини при опън и опън-натиск се наблюдават в сутерени, тунели, фасади, конструктивни фуги, паркинги, мостове,  бетонови подове, връзки стена/под, асансьорни шахти. За тяхната правилна изолация  се  използват специални инжекционни системи в зависимост от изискванията да се изолират еластично, структурно или просто да се спре водата, дори и в случаите, когато тя е под налягане.

Когато ремонтираме водоносещи пукнатини, най-напред е необходимо да спрем водата. След това трябва да изолираме трайно пукнатината. Ако водният теч е изключително силен, се налага първо да инжектираме бързоекспандираща пяна и непосредствено след това – плътна смола.  На строителните обекти  не е лесно да се определи дали една пукнатина е водоносеща. За това особено подходящ е инжекционния материал KOSTER KB-PUR 2 IN 1 –  водореактивен полиуретанов предполимер, който обединява двата ефекта.

В първия етап, използвайки конвенционална инжекционна помпа, под налягане чрез пакери се инжектира KOSTER KB-PUR 2 IN 1. Смолата реагира с водата, образува пяна, увеличава силно обема си, измествайки я от пукнатината.

Във втория етап материалът се инжектира през същите пакери. Тъй като в пукнатината вече няма вода, той образува плътна смола.  Тя остава еластична след реакцията, което ѝ позволява да следва движенията на пукнатината. По този начин се осигурява трайна изолация на пукнатините.

Различия в начина на инжектиране при сухи, влажни и мокри или водоносещи пукнатини:

При сухи и влажни пукнатини KB-PUR R 2 IN  KOSTER се полага едноетапно. Това означава, че всички инжекционни пакери се инжектират еднократно до запълване на пукнатината.

При водоносещи пукнатини инжектирането се извършва на два етапа:

1. Инжектиране на KB-PUR R 2 IN 1, докато смолата излезе под формата на пяна от съседния отвор, от самата пукнатина или възникне обратно налягане.

2. Последващо инжектиране до 10-15 минути след предходното като се спазва трайността на разтвора след смесване на компонентите.

Инжектиране на труднодостъпни места