Хидроизолация на подземни помещения и асансьорни шахти

дек. 19

Навременната намеса по проблеми с течове и влага  води до намаляване на имуществени щети, застрашаващи сигурността на обитателите, ограничава нуждата от сложни и скъпи ремонти и намаляване живота на сградата и естетически дефекти.

Наличието на високи подпочвени води, както и обилните валежи през последните дни, пропуските в изграждането на подземните паркинги и асансьорни шахти доведе до поредните им „завирявания”, свързани с необходимост от навременни действия по осушаване, качествени хидроизолации и допълнителни мерки за извеждане на водата извън носещите стени. Всеки проблем може да бъде решен след обстоен анализ и техническо решение след извършване на оглед на място с компетентни специалисти.

Процесът по хидроизолиране на асансьорни шахти се състои в няколко етапа: подготовка, почистване, инжектиране и полагане на хидроизолация.

1. Преди подготовка на шахтата:

2. Почистване, премахване на масло, грес, изпомпване на вода:

3. Подготовка, инжектиране:

4. Хидроизолация с подходящи материали:

Свържете се с нас на: 0885053058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.