Хидроизолация от позитивната страна

апр. 14

Външна хидроизолация на сутерени

В градовете по-голяма част от строителството се извършва на подземни нива, тъй като все по-малко пространства са останали незастроени. Сутерените се използват за евтини жилищни и/или складови помещения, както и за паркинги. Много често наличието на високи подпочвени води прави хидроизолацията на подземните елементи от изключително значение за използваемостта на тези конструкции. Всеизвестно правило е, че ако стойността на хидроизолационните работи е под 5% от стойността на всички строителни дейности, повече от 80 % от уврежданията по конструкцията са пряко или непряко свързани с проблемите, причинени от влагата. Ето защо качеството на хидроизолацията е толкова важно за защитаване на направените инвестиции.

Какво представлява хидроизолацията на позитивната страна

Хидроизолацията на позитивната страна означава, че хидроизолационният материал се полага върху страната на конструкцията, която е или ще бъде в пряк контакт с водата. Пример за това е хидроизолация, положена върху външната страна на сутеренна стена

аналогично върху вътрешната страна на воден резервоар, басейн.

За всеки отделен случай трябва да се вземе най-доброто решение от специалистите, защото много фактори влияят върху избора на хидроизолационна система, напр. вид и състояние на субстрата, строителния обект, условията на околната среда и т.н. Хидроизолационният материал трябва да бъде подходящ, да може да издържи на натоварването, на което ще бъде подложен, при необходимост  да свързва пукнатините.

При всички случаи е необходимо положената хидроизолация от позитивната страна да се защити с дренажна мембрана преди направата на обратния насип.

За повече информация относно хидроизолирането на негативната страна, посетете този линк.