Tag Archives for " влага "

фев. 04

Хидроизолация на подземни помещения

Все по-често се натъкваме на проблеми в подземните помещения, изложени на въздействието на влага, високи подпочвени води, течове. „Спестената” хидроизолация и/или неправилно поставената и наранена такава, позволява на водата да проникне в конструкцията. Веднъж „намерила” си път, тя се просмуква и придвижва нагоре по стените като с времето води до поражение на строителните материали и естествено поява на мухъл и плесен в помещенията. Не рядко наличието на вода възпрепятства използването на подземните помещения. Отстраняването на проблемите зависи от сложността им, от състоянието на конструкцията и пораженията, които са нанесени преди предприемането на мерки за отстраняването им. На българският пазар има достатъчно надеждни и качествени хидроизолационни материали, които е препоръчително да се влагат в етап на изграждане и по предназначение. Всеки проблем може да бъде решен след обстоен анализ и техническо решение след извършване на оглед на място с компетентни специалисти.

Можете да се уверите в професионализма на екипа ни при полагането на мазана хидроизолация и при разрешаването на сложни проблеми породени от течове, влага и подпочвени води чрез снимките в тази галерия:

Ормигон е българска инженерингова и консултантска фирма по проблемите на хидроизолацията, която не прави компромис с качеството.

авг. 17

Хидроизолация на бетон

В редица технически помещения като трафопостове, асансьорни шахти, силози, кабелни подвалове за високо напрежение и др. възникват проблеми с експлоатацията на съоръженията поради наличие на влага и/или теч. Появата на пукнатини в бетона и стоманобетона, резултат на концентриране на напреженията и изчерпване на якостта на опън в съответната зона, а често и от неправилна технология по време на полагане на бетонната смес, недобро вибриране или прекъсване на процеса, налага вземане на спешни мерки. В повечето случаи поради невъзможността да направим изкоп и да достигнем външната страна на стената, единственият начин да решим проблема е отвътре, от т.н. негативна страна. Ние използваме система, която гарантира ефективно справяне с проблема, качествено и в разумни срокове, защото времето е един от основните фактори в определяне цената на услугата в строителството.

Ремонтираме участъците с десортиран бетон, изолираме трайно пукнатините, защото при наличие на воден теч се „избутват“ от повърхността положените възстановителни материали.

За целта инжектираме под налягане бързоекспандираща пяна и непосредствено след това – плътна смола, а в редица случаи водореактивен полиуретанов предполимер, който обединява двата ефекта. Като моментално средство срещу течаща вода около кабели и тръби използваме хидроизолационен материал на полиолефинова основа, притежаващ специалното свойство да не се втвърдява, а да остава пластичен и леплив.

И последният, но не по значение материал, в системата  е хидроизолационна минерална суспензия с кристализационни и капилярозапълващи съставки, притежаваща отлична устойчивост на налягане и абразия, с която обмазваме обработената повърхност. С предприемането на комплексни мерки се решава проблема по нормалната експлоатация на съоръженията, защото помещение с голяма влажност не се използва дори  за склад. Полагането на качествена хидроизолация от специалисти не бива да се подценява.

ное. 16

Защо ни е нужна хидроизолация?

Практиката показва, че хидроизолацията на основите на сградите е изключително важна за дълготрайната им експлоатация. Комплексното технико-икономическо решение практически възпрепятства появата на проблеми, свързани с последващо проникване на вода през работни фуги, местата за стягане на кофража, през стоманобетоновите стени и основи, проникване на капилярна влага и т.н.

Съвременното строителство е немислимо без използването на добавки, които повишават водонепропускливостта на бетона. Бетоните и замазките дисперсно се армират с фибри (полипропиленови влакна, а при нужда и възможност-метални), които намаляват до 100% появата на микропукнатини от изсъхване, повишават абразивоустойчивостта, водонепропускливостта. В последно време все по-успешно се налага в строителството полагането на хидроизолация с кристализация в бетона. Веднъж положен, материалът е активен при контакт с вода, спонтанно протича химически процес на образуване на кристали, които изтласкват влагата и проникват в дълбочина. За хидроизолиране на тераси, бани, мокри помещения особено е подходяща мазаната хидроизолация с повишена еластичност, поемаща микропукнатините от слягане, с допълнително положена хидроизолационна лента за армиране прекъсванията по ъглите между стени и под.

Важен елемент за качествено хидроизолиране е обработката на работни и делатационни фуги. Работните фуги са резултат от прекъсване на бетонирането. Препоръчително е използването на самонабъбваща лента, на база бентонит и бутилов каучук, която в контакт с вода се раздува до 400%, уплътнявайки и най-малките шупли, служейки за надеждна преграда срещу проникването на вода.

Предимствата на мазаните хидроизлолации са тяхната дълготрайност, отлична адхезия с основата, лесно нанасяне, безопасни за работа, без разтворители, снаждания, природосъобразни, подходящи за промишлени и жилищни сгради, хотели, басейни, резервоари и др. Използват се, както в новото строителство така и при ремонтни работи, когато се извършва предварителна подготовка.

При всички случаи е необходимо хидроизолацията да се защити допълнително – външната с дренажна мембрана, вътрешните стени се измазват, а пода с циментова замазка, плочки или друго покритие.

Всеки проблем може да бъде решен след технологични консултации с компетентни специалисти. На българският пазар има достатъчно надеждни и качествени материали, които е препоръчително да се влагат в етап на изграждане, а предвидливите и отговорни строители го правят задължително, защото ремонтът на покрив на сграда е възможен, но този на нейните основи е изключително труден, а в повечето случаи – невъзможен.