Tag Archives for " хидроизолация на асансьорна шахта "

ян. 24

Ремонт на асансьорна шахта

Хидроизолирането на асансьорни шахти е изключително трудоемко и сложно поради работата в ограничено пространство, но успешното отстраняване на проблеми с течове и влага води до удължаване живота на асансьорната инсталация и ограничава нуждата от сложни и скъпи ремонти в последствие. Навременни действия по осушаване, качествени хидроизолации и допълнителни мерки за извеждане на водата извън носещите стени води до значително намаляване на имуществените щети.

В повечето случаи, хидроизолацията на асансьорна шахта изисква подготовка (почистване), инжектиране с хидроизолационна пяна и полагане на мазана хидроизолация.

Преди обратбока с хидроизолация

Обработка с хидроизолация

След обработка с хидроизолация

Фирма Ормигон В.Р. предлага обстоен анализ и техническо решение след извършване на оглед на място с компетентни специалисти. Ако имате хидроизолационни проблеми, обърнете се към нашите специалисти за мнение и решение.

Свържете се с нас на: 0885 053 058 или office@ormigon.eu , за да научим повече за Вашия обект.